Korsør Motor & Propelfabrik

Korsør
Denmark
Aktiv fra 1948
Aktiv til 1989
2t./ 4t. Benzin


Korsør Motorfabrik blev grundlagt af Kaj Søvang Christiansen omkring 1946/1947.

Det vides ikke præcist hvorfor Kaj Søvang Christiansen valgte at lave bådmotorer, men han var en driftig mand, der havde mod på at prøve forskelligt. Han havde fået svendebrev som maskinarbejder på Korsør Jernstøberi i 1939, og havde i en periode været ansat som maskinarbejder hos BUKH i Kalundborg, og det kan tænkes at netop dette ansættelsesforhold har givet ham inspiration til selv at producere motorer.

Godt nok havde han også været maskinmand på færgerne på Storebælt, men Korsør Motorfabrik nåede aldrig at producere så store motorer. Fabrikationen lagde vægt på de mindre motorer mellem 2 og 16 HK.

Inden han begyndte bådmotorproduktionen producerede han dog elektroarmaturer sammen med sin svoger, og da bådmotorernes æra rigtig voksede, ved vi at han selv konstruerede, tegnede og sågar lavede støbe-modeller til den første lille Korsør bådmotor.

Det var d. 6. august 1947 og motoren var en lille 2 takts, 3½ HK skibsmotor med magnettænding, der kørte på benzin & petroleum og så vidt vides står et eksemplar af den på Korsør Motorfabrik og et eksemplar på Korsør museum.

Firmaet havde endnu ikke fået navnet Korsør Motorfabrik, men motoren hed på dette tidspunkt: en Korsør Motor, og firmaet hed Christiansen & Pedersens Maskinfabrik.
(‘Pedersen’ var sandsynligvis Kaj Søvang Christiansens svoger).

I 1952 var Korsør Motorfabrik blevet grundlagt og man kan godt få en ide om at den vigtigste motor, de producerede på dette tidspunkt var en 2 HK motor, det er i hvert fald den samme model der går igen i deres annoncer i alle 3 år herefter.
Efter alt at dømme, er der tale om en 2 takts motor.
Den første motor var som sagt en 2 takts motor, men senere producerede han også 4 takts motorer, idet disse havde en bedre økonomi og en mere behagelig gang.

Da Søvang Christiansen startede produktionen af skibsmotorerne foregik det i starten i et udhus på Møllebjergvej 21 i Korsør (et villa kvarter tæt på havnen), men efterhånden som produktionen steg, blev forholdene for små, og i 1962 flyttede han produktionen til nye lokaler på Nordvangen, der hvor virksomheden også ligger den dag i dag.
På dette tidspunkt blev der produceret motorer i flere forskellige størrelser.

Ud over at producere Egne motorer, så var han i slutningen af 1950’erne begyndt en forhandling af andres motorer.
På annoncer fra 1963 kan vi se at Korsør Motorfabrik var Generalrepræsentant i Danmark for motormærket: Farymann.
Farymann motorerne var dieselmotorer fra 6-20 HK og de passede meget godt ind i det sortiment som Korsør Motor Fabrik udbød. Senere skulle Korsør Motorfabrik blive repræsentant for endnu et par motorfabrikker: MWM og Fiat.

Da virksomheden havde fået mere plads kunne denne også udvikle sig i andre retninger og i et Jubilæumsskrift fra 1974, nævnes det at han blandt andet fremstillede 6 HK & 12 HK, propeller, stævnrør og andre stålkonstruktioner.

I 1989 blev produktionen af motorer indstillet.

Da småbådsmotorernes æra var slut valgte Kaj Søvang Christiansen at sælge resten af reservedelene til sine Korsør motorer til Motorfabrikken Marstal (dette var engang i 1990’erne).

Korsør Motorfabrik nåede at producere både 2 takt & 4 takt benzin motorer, fra 2 – 14 HK.

Kaj Søvang Christiansen døde i 1999, omkring 80 år gammel.

Virksomheden KMF – Korsør Motorfabrik eksisterer stadig, men producerer nu udelukkende skibs-propeller, stævnrør og lign.

Disse oplysninger stammer fra Lars Jensens meget fine side om bl.a. Korsør Motorfabrik. http://www.mysigma.dk/